AktuelPDR BLOG YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ (ANASAYFA)[Okunmamış Son Konular]


[Değişiklik Olmuş Konular]7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı

 • 200 Yanıt
 • 44872 Gösterim
*

Çevrimdışı Beymen

 • Özkan Emiroğlu
 • *****
 • 6183
 • Paylaşmak güzeldir
  • aktuelegitim
7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı
« : Mart 20, 2011, 23:21:19 ÖS »

7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 Yaş Aile Eğitimi, UNICEF’in teknik desteği ve AB’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru” Projesi’nin (“Önce Çocuklar” projesi olarak da anılır.) bir alt projesidir.
 
7-19 yaş Aile Eğitimi Programı, Mili Eğitim Bankalığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çok sektörlü bir programdır.
 
7-19 Yaş Aile Eğitimi Programının en genel hedefi anne, baba ve ergen ilişkisini güçlendirerek çocuğun/ergenin var olan potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
 
Türkiye İstatistik Kurumu 2007 yılı verilerine göre, 10-19 yaş ergenlerin nüfusu 12.568.691’dir.Bu eğitim programında hedeflenen kesim 20 milyon civarındaki çocuk nüfusunun aileleridir. Bu rakamlar bize ne kadar genç bir nüfusa sahip olduğumuzu ve 7-19 yaş aile eğitimi programının ne kadar büyük bir kitleye hitap ettiğini göstermektedir. Ergenlik dönemi bu yaş grubunun içinde yer almaktadır. Artan boşanma oranları, anne baba ve ergen arasında sağlıklı iletişimin olmaması gibi faktörler bu yaş grubundaki riskleri arttırmaktadır.
 
  PROGRAMIN HAZIRLIK SÜRECİ
Bu programın oluşum aşamasında; Ankara’da ve Abant’ta 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay toplantılarında 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programının hazırlanması ve uygulanması için ihtiyaç duyulan işbirliğinin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalıştay çıktıları , aile odak grup görüşmeleri ve elektronik ortamda uygulanan anket çıktıları değerlendirilerek programın içeriği ve konu başlıkları belirlenmiştir.Her iki çalıştayı da kapsayan rapor Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde bulunmaktadır.
( http:// orgm.meb.gov.tr//psikososyal/CALISTAY_RAPORU.pdf )

7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ  PROGRAMININ İÇERİĞİ
   7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı 3’er saatlik, haftada bir oturum olmak üzere toplam 8 modülden oluşan bir programdır .Banlığımız tarafından 7-19 Yaş Aile Eğitimlerine yönelik materyaller hazırlanmıştır(not defterleri, dosya, buzdolabı magnetleri, bilgi notları). Her ilde materyallerin muhafaza edilmesinde ve dağıtımından sorumlu olan formatörler bulunmaktadır. Materyaller,aile eğitimi grubu açacak psikolojik danışmanlara veli sayısı kadar tutanak karşılığında verilmektedir.Bu eğitimi alan ailelere, uygulayıcı psikolojik danışman tarafından farklı oturumlarda farklı materyaller verilmektedir.Ayrıca son oturumda, velilere yönelik sertifika töreni yapılmaktadır.
Her hafta oturumların konu başlıkları ve içerdikleri alt başlıklar aşağıda listelenmiştir:
 
  1.ERGENİ TANIMAK
• Gelişim Alanları ve Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri
• Ergenlikte bedensel,zihinsel,duygusal ,sosyal ve cinsel gelişim
• Toplumsal cinsiyet Rolleri
 
 2.İLETİŞİM KURMAK
• İletişim ve ilişki kavramları
• İlişkide ve farklı yaşlarda iletişimde zamanı yapılandırma
• Sözlü-sözsüz iletişim becerileri
• Eşler arası iletişimin aile içi iletişime etkisi
 
   3.BİRLİKTE BÜYÜMEK
• Aile yaşam Döngüsü
• İlişki Nedir?
• İnsan İhtiyaçları Nelerdir?
• Ebeveyn olmak (Anne Babalık)
• Ebeveynler Çocuk Karşısında Nasıl Durmalı?
 
4.RİSKİ YÖNETMEK
• Risk ne demektir? Risk etkenleri nelerdir?
• Gelişim basamaklarına göre risk takvimi
• Riskler karşısında ailenin yapabilecekleri
 
5. UZLAŞABİLEMEK
• Çatışmanın tanımı ve çatışma türleri
• Üç farklı dönemde çatışmanın algılanışı
• Çatışmanın akışı
• Çatışma çözmede 6 basamak
• İlişki stratejileri
• Çatışmayı çözmeye hazır olmak: Öfke Kontrolü
 
6.AİLE TUTUMLARI
• Aile içi tutumlar
• Yetkin Tutum
• Ailenin rolü ve sınırları

7.OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA
• Kişilik nedir ve nasıl oluşur?
• Davranış kazandırma
• Eleştiri ve takdirin ergenin kişiliğine ve davranışlarına etkisi
   
8.GELECEĞİ PLANLAMAK
• Geleceği planlama ne demektir?
• Geleceğimizi planlamada karşılaştığımız güçlükler
• Geleceğe umutla bakabilmek
 
7- 19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI İLE İLİŞKİLİ OLAN PROGRAMLAR
Benim Ailem Eğitim Programı: Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) desteği ile geliştirilmiş olup, Avrupa Birliğinin mali, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmekte olan “Türkiye’deki Çocuklar için iyi Yönetiştim, Koruma ve Adalete Doğru” başlıklı projenin bir alt bileşenidir. 0-6 yaş çocuğu olan ailelerin ebeveynlik bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmış program, Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanmaktadır.
Yaşam Becerileri Eğitimi Programı: Milli Eğitim Banklığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Avrupa Birliği’nin mali, UNİCEF’in teknik desteği ile yürütülmekte olan programın diğer faydalanıcıları Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığıdır.Bu program, gerek ergenlik döneminin getirdiği zorluklar, gerekse şiddet,stres, zorlayıcı yaşantılar gibi yaşamın diğer zorluklarına karşı ergenleri güçlü kılabilmek amacıyla hazırlanmış bir programdır.
NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ?
• Bir insanın bu dünyada sahip olabileceği en değerli varlığı çocuklarıdır. Anne babanın çabası ve endişesi çocuklarını en iyi şekilde  yetiştirmektir.Bunu yaparken de desteğe, onlara yol gösterecek bilgiye ihtiyaç duyarlar.7-19 yaş aile eğitimi programı ailelerin var olan bilgi ve becerilerini geliştirerek daha sağlıklı çocuklar yetiştirmelerini destekler.
 
• Günümüzde yaşamın getirdiği zorluklar ve riskler nedeniyle çocukları ve ergenleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla çabayı gerektirmektedir. Bu bağlamda ailenin gerekli becerileri kazanmasının desteklenmesi önemlidir.
 
• Yapılan birçok araştırma anne babanın eğitimine katılımının, çocukları ile iletişiminin artmasına, kendileri ve çocukları hakkında daha olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olduğunu göstermektedir.
 
• Sonuç olarak, doğum öncesinden başlayarak, çocuğun gelişiminde önemli rol oynayan anne babanın çocuğuna en iyi imkanları yaratması, çocuğun eğitimine etkin olarak katılabilmesi, onunla sağlıklı bir etkileşime girmesi ve gelişimini destekleyici uyarıcı bir ortam hazırlayabilmesi gibi konularda desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle aile eğitimi programları ile anne babaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır.
 
7-19 Aile Eğitimi Programının uygulamaları ilimizin de içinde bulunduğu pilot bölgelerde 2007 yılı Ağustos ayından bu yana devam etmektedir. Mersin merkez ilçelerde görev yapan formatör psikolojik danışmanlar Çiğdem ERKOVAN ( koordinatör )  ve Nurten SAYDAM ile Silifke ilçesinde görevli Muhammet KILIÇ tarafından rehber öğretmenlere yönelik “Uygulayıcı Eğitimleri” seminerleri verilmektedir. Bugüne kadar 87 psikolojik danışmana bu eğitim verilmiş olup, tüm okul psikolojik danışmanlarının bu eğitimden geçmesi amaçlanmaktadır(Mersin merkezde 268 psikolojik danışman görev yapmaktadır). Uygulayıcı eğitimlerinin alana psikolojik danışmanların ise her eğitim-öğretim yılında en az bir kez aile eğitimi grubu açmaları gerekmektedir. Her eğitim-öğretim yılında dönemlik rapor halinde uygulamalara yönelik veriler Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Mersin ilinde 7-19 Yaş Aile Eğitimi ile İlgili Veriler :
2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında aile eğitimi grubu açan psikolojik danışman sayısı: 17
Bu eğitimden faydalanan veli sayısı : 280
2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem aile eğitimi grubu açan psikolojik danışman sayısı: 13
Bu eğitimden faydalanan veli sayısı : 231
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı 2.Döneminde bu eğitimi alan psikolojik danışmanların daha fazla aile eğitimi grubu açmaları temennimizdir. 7-19 Yaş Aile Eğitimini almayan okul psikolojik danışmanlarına hizmetiçi eğitimlerle devamlı olarak bu eğitimler verilecektir.
                                                                                                                   
Çiğdem ERKOVAN
                                                                                                                     Psikolojik Danışman
                                                                                                        Mersin İl Koordinatör Formatörü
mezitli.gov.tr« Son Düzenleme: Aralık 19, 2015, 20:36:30 ÖS Gönderen: no_education »

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #1 : Mart 21, 2011, 10:46:39 ÖÖ »
1.5 yıl önce aldım bu eğitimi. y%& Her dönem mutlaka bir iki grup açmaya çalışıyorum. Gerçekten harika bir eğitim %& , veliler için bulunmaz bir fırsat. P,) Katılım olsa 5 grup yapıp haftanın her gününü bu işe ayırmaya gönüllü olurum, &) o kadar verim alıyorum çünkü. Açık grup yapıp tek seferlik seminer vermekten çok daha verimli. Ancak katılımcı bulmak oldukça zor,özellikle lise olunca daha da zor. ,>  Bu eğitimi almayan tüm meslektaşlarıma şiddetle tavsiye ediyorum.  ,>

*

Çevrimdışı dante

 • ******
 • 2414
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2011, 11:07:01 ÖÖ »
Bir eğitimi alan pişman bir almayan:))

*

Çevrimdışı nrpdr

 • ****
 • 103
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2011, 11:25:30 ÖÖ »
BU EĞİTİMİ NEREDEN ALICAZ? BİZİM İLDE ÖYLE BİR EĞİTİM YAPILMIYOR SANIRIM. 4 YILDIR HİÇ YAPILMADI...

*

Çevrimdışı timur

 • *****
 • 189
 • bir önyargıyı yıkmak atomu parçalamaktan daha zor
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #4 : Mart 21, 2011, 11:39:52 ÖÖ »
bende bu eğitimi almak istiyorum. eğitimlerini bağlı olduğumuz ilden mi alıyoruz? eğer öyleyse hangi illerde yapıldı?

*

Çevrimdışı dante

 • ******
 • 2414
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #5 : Mart 21, 2011, 11:40:00 ÖÖ »
şu anda 19 ilde uygulanıyor zamanla yaygınlaşacak

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #6 : Mart 21, 2011, 12:54:35 ÖS »
bende almadım.. geçenlerde okula yazı geldi.. rapor gönderin die. bende belirtilen uygulamayla ilgili herhangi bir eğitim almadığımdan dolayı eğitim yapılmamıştır. die yazdım ilçeye..:)

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #7 : Mart 21, 2011, 12:56:44 ÖS »
bildiğim kadarıyla şu illerde var şuan:
 bursa, ankara,istanbul , izmir, mersin, şanlıurfa, diyarbakır, samsun, kocaeli,rize.
 
eğitim sürecinin paylaşıldığı mail grubu var, o maillerden aklımda kalan iller bunlar. daha da vardır.

*

Çevrimdışı Beymen

 • Özkan Emiroğlu
 • *****
 • 6183
 • Paylaşmak güzeldir
  • aktuelegitim
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #8 : Mart 21, 2011, 14:33:22 ÖS »
Yanlış anlaşılmasın ama bu eğitimi almadan da bir psikolojik danışman bunları yapabilir durumda olması gerekmez mi?
Belki yapılandırılmış ve adını koymak güzel, ama bu eğitimi beklemeden bence şartları uygun olan (örneğin ailelerin ulaşım problemi olmayan, ilköğretim düzeyinde mesela) psikolojik danışmanlar bu eğitimi kendileride oluşturabilir.
Bence

*

Çevrimdışı Yüsra

 • ******
 • 1570
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #9 : Mart 21, 2011, 15:19:52 ÖS »
Cuma günü bitirip ailelere sertifikalarını verdim.Çok  eğlenceli ve verimli geçti veli açısından da benim açımdan da :) Umarım diğer arkadaşlarda eğitimi alır ve uygular. Tabii bu eğitimdeki çoğu şeyi yapıyoruz ama düzenli modüller halinde olması ve etkinliklerle daha aktif hale getirilmiş olması güzel.. Ben Urfa'dayken almıştım başka hangi illerde verildi bilemiyorum.

*

Çevrimdışı emili

 • ******
 • 9539
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #10 : Mart 21, 2011, 16:05:44 ÖS »
Ben de almadım mebbis hizmetiçinden başvurdum teeeee eylüle eğitim koymuşlar. bence de bir psikolojik danışmanın yapabileceği bir çalışma ama yapılandırılmış olması, materyallerinin olması bizlere yön veriyor, şöyle mi olsa böyle mi olsa yapsam mı yapmasam mı çelişkilerinden kurtarıyor, ne yapılacağı belli, standart bi uygulama olması güzel olmuş, güzel de bir amacı var. bence güzel bi çalışma, eğitimi almadığım için güzel :)

*

Çevrimdışı YILMAZ...

 • ******
 • 2427
 • Halîm
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #11 : Mart 21, 2011, 16:06:40 ÖS »
9 hafta süren bir çalışma
oturumları 3 saat süren bir çalışma
yaklaşık 20 veliye uygulanabiliyor
bence lüks bir uygulama
bu kadar sürede çok daha yararlı çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum

*

Çevrimdışı Kursat Ali Berfin

 • ............Ve...........
 • ******
 • 5015
 • ""S""E""N""T""E""Z""
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #12 : Mart 21, 2011, 16:12:55 ÖS »
Faydalı bir çalışma. Ancak okulun imkan ve şartları göz önüne alınmadan zorunlu tutulması kötü. Okulum yatılı bir okul. Öğrencilerimin %90'ı ilçe ya da il dışından. Ayrıca okulum ilçe merkezine 3 km uzaklıkta. Bu nedenlerle 1. dönem grup oluşturamadım. 4 kez savunma yazmak zorunda kaldım. Bu dönem kendi okulumda yine grup oluşturamadım. İlçe merkezindeki bir okulda grup açabildim ancak. Ancak seneye ne yapacağız hiçbir fikrim yok..

*

Çevrimdışı dante

 • ******
 • 2414
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #13 : Mart 21, 2011, 18:42:41 ÖS »
Hocam zorunlu olma kısmı işin en olumsuz tarafı ,çünkü sen bunu rehber öğretmene zorunlu tutuyorsun ama bakalım okulun imkanları,çevre şartları bu eğitimi uygulayabilmek için uygun mu..En az 3 saat sürecek 8 haftalık bir eğitimden bahsediyoruz.Uygun ortam olacak ,3 saatliğine sana verilecek, projeksiyonu olacak, veliler u şeklinde oturacak  , farzedelim herşey tamam peki veliyi zorunlu tutabiliyor musun onu tutamadıkça veliler gelsin diye bir amuda kalkmadığımız kalır.Veli gelmediğinde de rehber öğretmen işi yapmak istemedi olur.

*

Çevrimdışı Yüsra

 • ******
 • 1570
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #14 : Mart 23, 2011, 11:33:48 ÖÖ »
Bu sene içideki 2. grubumu açıyorum  y&+

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #15 : Mart 23, 2011, 13:05:22 ÖS »
bende bu eğitimi aldım. birinci dönem 1500 kişilik veli grubundan gönüllü 1 kişi vardı.çook zor onları ikna etmek.

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #16 : Nisan 12, 2011, 18:52:46 ÖS »
eiğitimi almadığım için zaten ne yapılacağını bilmiyorum.. büyük bir ihtimalle zaten bizim eğitim almadan da yapabileceğimiz şeyler var.. tutupta yeniden bişeyler öğretecek değiller.. benim anlatmak istediğim bu eğitimle ilgili elimde ne döküman var. ne de yöntem.. amaç ne onuda bilmiyorum. dolayısıyla eğitimi almamamdan kastım bu.. yoksa benim sahip olmadığım bir beceri kazandıracaklar değil elbette..

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #17 : Kasım 14, 2011, 11:34:28 ÖÖ »
yüsra arkadaşım valla iki grup açmak büyük başarı tebrikler... y+)

*

Çevrimdışı nazlibeydogan

 • ******
 • 876
 • mucizem-alperim 3 yaşında
Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #18 : Kasım 14, 2011, 11:43:28 ÖÖ »
ben eğitimi aldım ancak okulumdaki velileri eğitime katılmaya ikna edemiyorum. süreç çok uzun geliyor ne yapabilirim?

*

selermasin

Ynt: 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI
« Yanıtla #19 : Kasım 14, 2011, 12:33:08 ÖS »
geçen yıl yaptım yorucu fakat çok verimli gçti.bu sene her iki dönemde de yapıcam inş müdürden projeksiyon ayarlayabilirsem :(