AktuelPDR BLOG YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ (ANASAYFA)[Okunmamış Son Konular]


[Değişiklik Olmuş Konular]Mesleki Olgunluk Ölçeği Değerlendirilmesi

  • 6 Yanıt
  • 17109 Gösterim
Mesleki Olgunluk Ölçeği Değerlendirilmesi
« : Ocak 09, 2012, 08:51:08 ÖÖ »
EXCEL PROGRAMI VAR.FAKAT BEN DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIĞIMIZ FORMÜLLER VARDI ONU ARIYORUM BULAMIYORUM.ELİNDE OLAN VARSA PAYLAŞIRSA SEVİNİRİM.« Son Düzenleme: Aralık 17, 2015, 22:37:27 ÖS Gönderen: no_education »

Ynt: MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2012, 14:05:13 ÖS »
 
*MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ (MOÖ)

            Uygulamanın Amacı: Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Öğrenci bu uygulama sonucunda, mesleki olgunluk düzeyi ve bir anlamda meslek seçme bilincinin kendisinde ne oranda geliştiği hakkında bilgi sahibi olur.
            Bununla birlikte, uygulama sonuçlarının dağılımı, bir okulda öğrencilerin Mesleki Rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesine de yardımcı olur.
            Mesleki Olgunluk Ölçeği uygulamanın temel amacı, mesleki olgunluk düzeyi düşük öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
            Uygulama Zamanı:MOÖ'nün uygulanmasıyla ilgili özel bir tarih belirlenmiş değildir. Öğretim Yılı içerisinde yıllık çalışma planına uygun olarak, okulun ve öğrenci gruplarının özel durumlarına göre uygulanabilir. Ancak Okulun Yıllık Çalışma Planı içerisinde Mesleki Rehberlik Çalışmaları konusundaki ihtiyacı belirlemek ve Mesleki Rehberlik Çalışmalarına yön vermek bakımından öğretim yılının ilk aylarında uygulanması tavsiye edilebilir.
            Ayrıca Üniversite Sınavına girecek olan öğrencilerin tercih listelerini hazırlamaları hususunda onların Üniversite Programı ve dolayısıyla meslek seçme bilincine ne oranda sahip olduklarını belirlemek bakımından sınav öncesi bu uygulama yapılabilir.
            Kim Uygulayacak?: Mesleki Olgunluk Ölçeği, bu konuda bilgi sahibi olan Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından uygulanabilmekle birlikte, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması bakımından Okul Rehber Öğretmeninin katılımı zorunludur.
            Kime Uygulanacak? MOÖ, Lise düzeyindeki tüm sınıflarda bulunan öğrencilere uygulanabilir.
            Nasıl Uygulanacak? MOÖ'nün standart bir uygulama formu mevcuttur. Ölçek maddelerinin değişikliği, yeni madde eklenmesi, madde çıkarılması sözkonusu değildir.
            Ekte bir örneği bulunan uygulama formu ve cevap kağıdı öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Uygulama öncesinde amaç açıkça belirtilir.
            Soru ve cevap kağıtları dağıtıldıktan sonra,  soru kitapçığı üzerinde bulunan açıklamalar yüksek sesle okunur ve özellikle cevapsız soru bırakılmaması gereği hatırlatılır.
            Öğrencilerin her maddedeki ifadeyi iyice anladıktan sonra, o maddede belirtilen ifadenin kendilerine ne derece uyduğunu derecelendirmeleri istenir. Bu işlem için 30 dakikalık bir süre tavsiye edilmektedir.
            Cevaplama işlemi tamamlandıktan sonra, öğrencilerle birlikte aşağıda belirtilen yöntemle değerlendirme işlemi aynı oturumda tamamlanmaya çalışılır.

            Nasıl Değerlendirilir?
            Değerlendirme İşlemi için, aynı cevap kağıdı üzerinde öncelikle aşağıdaki sıra ile puanlama işlemi yapılır. Bu işlem basamak basamak, öğrencilere yaptırılır;
            1-Cevap kağıdında önce 5,6,7,8,10,11,18,20,23,28,29,30,31,32,34,35,37,39 ve 40. maddelere verdiğiniz cevapları renkli bir kalemle daire içerisine  alarak işaretleyiniz. Bu işaretlediğiniz cevapların sayısal değerleri şöyledir:
            A) 1                 B) 2                 C) 3                            D) 4                            E)5

            2-Bu işaretlediğiniz cevapların sayısal değerlerini daire içerisine aldığınız kutucukların yanına yazınız.

            3-Böylelikle cevap kağıdı üzerinde 19 adet daire içerisine alınmış olan cevaplarınıza sayısal değer vermiş olmalısınız. Bu cevaplarınız için kutucukların yanına yazdığınız rakamları toplayarak toplamı bulunuz. Bulduğunuz bu toplam sayısal değere "X" diyelim. Cevap kağıdınızın altına bu değeri  örneğin X=61 olarak yazınız.

            4- Daha sonra cevap kağıdında daire içerisine alınmamış cevaplarınız için (1,2,3,4,9,12,13,14,15, 16,17,19,21,22,24,25,26,27,33,36 ve 38) de başka renkli bir kalemle aynı şekilde sayısal değerlerini yanlarına yazınız. Bu şekilde toplam 21 adet cevabınıza sayısal değer vermiş olmalısınız.

            5-Daire içerisinde olmayan bu 21 adet cevabınız için verdiğiniz sayısal değerleri de toplayarak örneğin Y=53 olarak cevap kağıdının altına yazınız.
           
            6-Bu "Y" değerini standart "126" sayısından çıkartınız. Bulduğunuz bu sayıya "Z" diyelim. Yani yukarıdaki örnek değere göre: Z=126-Y=126-53=73 ise Z=73'tür.

            7-Bu aşamada öğrencinin uygulamadan aldığı ham puan bulunacaktır. "Z" ve "X" değerlerini toplamak suretiyle bulacağımız bu puana "T" diyelim. Yukarıdaki örnek değerlere göre;
            T=Z+X=73+61=134 yani öğrencinin uygulamadan aldığı ham puanı T=134'tür.

            8-Her bir öğrenci için aynı yöntemle hesaplanan MOÖ ham puanı, cevap kağıdının üzerinde bulunan ilgili bölüme yazılır.

            9-Daha sonra Ekteki MOÖ Norm Tablosundan her bir öğrencinin ham puanına karşılık gelen Yüzdelik Puanı bulunarak cevap kağıdının üzerindeki ilgili bölüme yazılır. (Bizim örneğimizdeki Ham Puana (T=134) karşılık gelen Yüzdelik Puan 28.1'dir.)

            Bu oran, Mesleki Olgunluk Düzeyi bakımından, grubun %28'inden daha iyi, %72'sinden daha geri durumda olunduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle, grup 100 kişi olsaydı, örneğimizdeki öğrenci 28. kişi olarak 27 kişiyi geçmiş ama 72 kişinin gerisinde kalmış olacaktı.

            10-Bu şekilde, tüm öğrencilerin yüzdelik puanları tespit edildikten sonra, kimin ne oranda mesleki olgunluk düzeyine sahip olduğu yorumlanır. Bu amaçla alınan yüzdelik puanlara göre öğrenciler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılırlar:

            a)Puanları, 50. yüzdeliğe karşılık gelen puandan (143) aşağı olanlar:
            Mesleki olgunluk düzeyi düşük kişilerdir. Bu kişilerin isabetli meslek seçimi yapabilmeleri için mutlaka mesleki olgunluk düzeylerini geliştirmeleri gerekir.

            b)Puanları, 50.-75. yüzdeliğe karşılık gelen puanlar (143-155) arasında olanlar.
            Kendilerinden beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşmışlardır. Ancak bu kişilerin de daha isabetli meslek seçimi yapabilmeleri için mesleki olgunluk düzeylerini geliştirmeleri gerekir.

            c)Puanları, 75. yüzdeliğe karşılık gelen puandan (155) yüksek olanlar:
            Kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk düzeyine ulaşmış kişilerdir. Mesleki olgunluk düzeyinin yükselmesi, isabetli meslek seçimi ile doğru orantılıdır. Bu yüzden puanları 75. yüzdelikten yukarı olan kişilere kendi yetenek, ilgi ve değerlerine uygun meslekleri seçebilmeleri için, meslek seçimiyle ilgili inceleme ve araştırma davranışlarını geliştirerek sürdürmeleri önerilir.

            11-Her öğrencinin, uygulamadan aldığı puanı Okul Rehber Öğretmeni ile paylaşmasında yarar vardır. Mesleki olgunluk düzeyleri düşük öğrenciler, bu düzeylerini geliştirmek için, öncelikle meslek seçimi açısından kendilerini tanımak, meslek seçiminde rol oynayan kişilik özellikleri yönünden kendilerini açık bir şekilde değerlendirmek durumundadırlar. Yetenekler, ilgiler, beceriler ve mesleki değerler açısından öğrencinin kendisini gerçekçi şekilde tanıması açısından geliştirilmiş bir çok test ve ölçek Okul Rehber Öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır.
            Ayrıca bu öğrenciler mevcut meslekleri ve bu mesleklere hazırlayan üniversite programlarını tanımaya yönelik çalışmalar yapmaya sevkedilebilirler. (Örneğin; Yıldız KUZGUN'un "Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi" gibi yayınlardan, İş ve İşçi Bulma Kurumu Mesleki Danışma Servislerinden, Okul Rehberlik Servislerinden vb faydalanılabilir)


*Prof.Dr.Yıldız KUZGUN ve Dr.Feride BACANLI'nın "Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı'ndan faydalanılmıştır.


İNAT ETTİM BULDUM. P,)
 

Ynt: MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME
« Yanıtla #2 : Ocak 09, 2012, 14:06:55 ÖS »
NORMLAR
-143 DÜŞÜK
143-155 MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ AMA GELİŞTİRMELİ
+155 YÜKSEK.

*

Çevrimdışı katre-i yağmur

  • ******
  • 6368
  • Izdırap en duru ilham kaynağıdır!
Ynt: MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME
« Yanıtla #3 : Ocak 09, 2012, 14:13:44 ÖS »
Bu çalışma liseye mi yönelik hayathayat?

Ynt: MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME
« Yanıtla #4 : Ocak 10, 2012, 10:55:04 ÖÖ »
evet.uygulamaya başladım değerlendiriyorum.fakat bilgisayar programı bozuk ayarlayamadım.hem de böyle daha kolay bence.

Ynt: MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME
« Yanıtla #5 : Ocak 10, 2012, 10:56:00 ÖÖ »
 
MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ SONUÇ  KAĞIDI
ADI SOYADI:
SINIFI:
 
 
 
 
…../…../2012 tarihinde sınıfınızda uygulanan mesleki olgunluk ölçeği cevap kağıdınıza göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
 
 
 
 
       Meslek, para kazanma karşılığında iş ve hizmet üretilmesini sağlayan, belli bir eğitimle kazanılan etkinlikler ve beceriler bütünüdür. Seçilen meslek bireyin hayatını bütün yönleriyle etkileyeceği için(maddi kazanç, yaşayacağı yer, hangi meslek gruplarıyla iletişim kuracağı…vb.)  meslek seçiminin tesadüflere bırakılmaması gerekmektedir.Meslek, para kazanmak için yapılan işler bütünü olsa da aynı zamanda yeteneklerimizi kullanmak ve geliştirmek için de yapılmaktadır.Hayat boyu yapacağımız mesleğin bize uygun olması, gerçekçi bir seçim olması çok önemlidir.
 
   
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
143 TEN DÜŞÜK HAM PUANLAR MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİZİN STANDARTLARIN ALTINDA OLDUĞUNU
143-155 ARASINDAKİ HAM PUANLAR SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞTIĞINIZI FAKAT ÜST SINIRDA OLMADIĞINIZI
155 VE ÜSTÜ HAM PUANLAR SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞTIĞINIZI GÖSTERMEKTEDİR.
 
   
 
* PUANINIZ:………………..
 
 
¡YETERLİ     ¡ ORTA    ¡  YETERSİZ
 
 
 
*HAM PUANINIZA GÖRE SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ OLDUĞUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR.MESLEKİ ARAŞTIRMALARINIZI  SÜRDÜRMENİZ DOĞRU MESLEK SEÇİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.
 
 
 
 
 
                                                                           
[size=0pt]PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN[/size]
[size=0pt] [/size]

MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ SONUÇ  KAĞIDI
ADI SOYADI:
SINIFI:
 
 
 
 
…../…../2012 tarihinde sınıfınızda uygulanan mesleki olgunluk ölçeği cevap kağıdınıza göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
 
 
 
 
       Meslek, para kazanma karşılığında iş ve hizmet üretilmesini sağlayan, belli bir eğitimle kazanılan etkinlikler ve beceriler bütünüdür. Seçilen meslek bireyin hayatını bütün yönleriyle etkileyeceği için(maddi kazanç, yaşayacağı yer, hangi meslek gruplarıyla iletişim kuracağı…vb.)  meslek seçiminin tesadüflere bırakılmaması gerekmektedir.Meslek, para kazanmak için yapılan işler bütünü olsa da aynı zamanda yeteneklerimizi kullanmak ve geliştirmek için de yapılmaktadır.Hayat boyu yapacağımız mesleğin bize uygun olması, gerçekçi bir seçim olması çok önemlidir.
 
   
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
143 TEN DÜŞÜK HAM PUANLAR MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİZİN STANDARTLARIN ALTINDA OLDUĞUNU
143-155 ARASINDAKİ HAM PUANLAR SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞTIĞINIZI FAKAT ÜST SINIRDA OLMADIĞINIZI
155 VE ÜSTÜ HAM PUANLAR SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞTIĞINIZI GÖSTERMEKTEDİR.
 
   
*  PUANINIZ:…………………
 
 
¡YETERLİ     ¡ ORTA    ¡  YETERSİZ
 
 
 
*HAM PUANINIZA GÖRE SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞMAMIŞ OLDUĞUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR.MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİZİ GELİŞTİRMENİZ GEREKMEKTEDİR. MESLEKLERİ ARAŞTIRMAK, KENDİ YETENEK ,İLGİ VE MESLEKİ DEĞERLERİNİZİ GELİŞTİRMENİZ  YANLIŞ SEÇİMLER YAPMANIZI ENGELLEYECEKTİR.BU KONUDA REHBER ÖĞRETMENİNİZDEN DANIŞMANLIK YARDIMI ALMANIZ YARARLI OLACAKTIR. 
 
                                                         
[size=0pt]PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN[/size]
           
                                 
MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ SONUÇ  KAĞIDI
ADI SOYADI:
SINIFI:
 
 
 
 
…../…../2012 tarihinde sınıfınızda uygulanan mesleki olgunluk ölçeği cevap kağıdınıza göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
 
 
 
 
       Meslek, para kazanma karşılığında iş ve hizmet üretilmesini sağlayan, belli bir eğitimle kazanılan etkinlikler ve beceriler bütünüdür. Seçilen meslek bireyin hayatını bütün yönleriyle etkileyeceği için(maddi kazanç, yaşayacağı yer, hangi meslek gruplarıyla iletişim kuracağı…vb.)  meslek seçiminin tesadüflere bırakılmaması gerekmektedir.Meslek, para kazanmak için yapılan işler bütünü olsa da aynı zamanda yeteneklerimizi kullanmak ve geliştirmek için de yapılmaktadır.Hayat boyu yapacağımız mesleğin bize uygun olması, gerçekçi bir seçim olması çok önemlidir.
 
   
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
143 TEN DÜŞÜK HAM PUANLAR MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİZİN STANDARTLARIN ALTINDA OLDUĞUNU
143-155 ARASINDAKİ HAM PUANLAR SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞTIĞINIZI FAKAT ÜST SINIRDA OLMADIĞINIZI
155 VE ÜSTÜ HAM PUANLAR SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞTIĞINIZI GÖSTERMEKTEDİR.
 
   
*   PUANINIZ:…………………
 
¡YETERLİ     ¡ ORTA    ¡  YETERSİZ
 
*HAM PUANINIZA GÖRE SİZDEN BEKLENEN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ OLDUĞUNUZ GÖRÜLMEKTEDİR. ANCAK DAHA İSABETLİ BİR MESLEK SEÇİMİ AÇISINDAN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİZİ GELİŞTİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.
 
                                                                                                 
[size=0pt]PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN[/size]

           

 

*

tuba_crm

Ynt: MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME
« Yanıtla #6 : Ocak 10, 2012, 10:58:27 ÖÖ »
bende mesleki olgunluk ölçeğinin programı var. umarım işinize yarar arkadaşlar :)